ยินดีต้อนรับ! ลงทะเบียนฟอรั่มได้ที่นี่!   ...ถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วสามารถ เข้าสู่ระบบได้ที่นี่! 

Jump to content
2

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/15/2019 in Posts

 1. 5 points
  คืออย่างนี้ครับ ... มันผิดทั้งหมด สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเสมอขณะแปลจากอังกฤษเป็นไทย หรือไทยเป็นอังกฤษคือ ... แปลความหมาย อย่าแปลทีละคำ ไม่อย่างนั้นจะวุ่นวายไปหมด ดังนั้น เราแปลทีละประโยคดีกว่า 1. ระวังรองเท้าหาย Look out for shoe thieves. Be careful of shoe thieves. look out for หรือ Be careful of = ให้ระวัง thief = หัวขโมย ถ้าพูดทั่วไปต้องใช้ในรูปพหูพจน์ เป็น thieves 2. รองเท้าที่มีราคากรุณาอย่าถอดไว้ Do not leave expensive shoes here. 3. หายแล้วไม่สามารถติดตามได้ ที่จริงความหมายแฝงคือ ถ้าหายสถานที่จะไม่รับผิดชอบใช่ไหม ... ใช้อย่างนี้ดีกว่า Managment takes no responsibility for lost shoes. จบเรื่อง! Andrew xxx
 2. 2 points
  การออกเสียง1-60 ครับ Note 1: เวลาคำถูกใช้ในวลี&ประโยค เสียงจะมีเปลี่ยน เพราะจะมีการเชื่อม หรือกร่อนนะครับ เขาเรียกว่า connected speech/linking sounds และยังมีเรียกอีกหลายๆๆชื่อ แต่อย่าพึ่งไปกังวลมากครับ ผมและK. Andrew อยากให้เป็นPost แนะนำการออกเสียงที่อ่านง่ายสุด Note 2: ต้องเน้นย้ำเสมอว่า อักษรไทยที่ให้ในPronunciation lessons นอกจากจะให้เห็นภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายสุด แต่ผมพยายามให้ใกล้เคียงสุด อักษรไทยไม่สามารถให้เสียงถูกต้อง 100% อาจใกล้เคียงสุดๆ + เขียนออกมาเป็นคำอ่านไทยไม่ได้ จึงต้องฟังเยอะๆ+พูดออกมา Listen a lot+ Speak up คู่กันไปด้วยครับ 1. Rapidly แร้พผิดหลี่ 2. People พี้โผล่(เล่อะ เบาๆ) 3. Season ซี้สึ่น(เน่อะ) 4. Succeed สักซีดดด(เด่อะ) 5. Never เน้เฝ่อะ เสียง v โทนเสียงเทียบกับ เหว่อะ 6. Economy อิ่โค้เหน่อะหมี่ 7. Children ชิ้วเหล่อะดรึ่น(เหน่อะ) มีเสียง light l แทรก เหมือน child 8. Answer อ้าน/แอ้นเส่อะ(r) 9. Picture พิ้คเฉ่อร 10. Excellent เอ้กสึ่หลึ่น(เท่อะ) 11. Person เพ้อรสึ่น(เหน่อะ) 12. Exciting เอ่กไซ้ถิ่ง/ดิ่ง 13. Thousand ฑ้าวซึ่น(เด่อะ) เสียง th แลบลี้นออกมานิดนึง ใช้ฟันบน-ล่างทาบลงบนลิ้น แล้วพ่นลมออกเบาๆ จะเป็นเสียง เฑ่อะๆๆๆๆ แล้วลองเสียง think พอออกเสียงthink จบ ฟันบน-ล่างจะออกจากการประกบบนตัวลิ้นทันทีครับ 14. Purpose เพ้อรพึ่สส 15. Different ดิ้ปเฟรึ่น(เท่อะ) Note 3.: ใช้อักษรไทย+วรรณยุกต์ไทย เพื่อความง่าย ขอให้ฟังเสียง A-Z จริงๆครับ 16. Crisis ไคร้สิส 17. Industry อิ่นดั้สถี่/ดิ่ 18. Parent แพ้หรึ่นท 19. Urgent เอ๊อจึ่นท 20. Downfall ด้าวฝ่อ(เล่อะ) 21. Spending สสสเป้นดิ่ง 22. Declare ดิ่แครรรร 23. Passion แพ้ฉึ่น 24. Diverse ได่เวิ้ส (uk), ดิ่เวิ้ส(AmE) 25. Narrow แน้โหร่ 26. Profit พร้อฟิ่ท(เถ่อะ) 27. Performance เพร่อะฟ้อรหมึ่นสสส 28. Outstanding เอ้าสแต้นดิ่ง 29. Enormous อื่น้อหมึ่ส 30. Foundation ฝ่าวเดฉึ่น( เหน่อะ) การออกเสียง 31- 45 31. Empty เอ้มถี่/ดิ่ 32. Village ฝิ้ลเล็จ(เจ่อะ) เสียง V & เสียง J เจ่อะ 33. Japan เจ่อะแพน(เหน่อะ) 34. Business บิ้สเหน็ส เสียงsตัวแรกให้ควบสั้นเป็นเสียงเดียวกัน ไม่ใช่ เส่อะนะครับ 35. Dinner ดี้(น)เหน่อะ 36. Strategy สตร้าถิ่จี่ 37.University อยู่หนิ่เฝ้อสิ่ถี่/ดิ่ เสียง V อย่าลืมนะครับ 38. Thailand ท้ายหลึ่น(เด่อะ) 39. Three ฑรีรร 40. Tree ทรี 41. Think ฑิ้งค(เค่อะ) th ให้นำฟันบน&ล่างประกบเบาๆที่ลิ้นที่ยื่นออกมาจากปากเล็กน้อย แล้วพ่นลมเบาๆ ออกเสียง ท พอจบการออกเสียง ฟันของคุณจะกลับที่เดิมโดยอัตโนมัติครับ 42. Desire ดิ่ทรายเอ่อรรร 43. Requirement หรี่คว้ายหมึ่น(เถ่อะ) 44. Actually แอ้คฉั่วหลี่ 45. Representative เร่พผริ่เซ้นเถอะถิ่ฟ(V) การออกเสียง 46-60 46. August อ๊อเกิสท(st เส่อะเท่อะ ต้องควบเสียงนะครับเบาๆ) 47. Subsequently ซั้บสิ่เคว้น(เท่อะ เบาๆ)หลี่ 48. Extinction เอ่กสติ้งฉึ่น(เหน่อะ) 49. Standard สแต้นเดิ่ด(เด่อะ) 50. Inform อิ่นฟ้อรม(เหม่อะ) เสียง or ต้องมีเคลือบRครับ 51. Germany เจ๊อหมึ่นหนี่ 52. Effectively เอ่ะ/อิ่เฟ้คถีบหลี่ 53.Music มิ้วสิ่ก(เค่อะ) 54. Environment เอ่นไฝ้เหรึ่นหมึ่น(เถ่อะ) เสียงV ไฝ้ 55. Disappointment ดิ่สเส่อะพ้อยหมี่น(เท่อะ/เถ่อะ) 56. Analysis เอ่อะแน้เหล่อะสิ่สส 57. Authentic อ่อเฑ้นถิ่ค(เค่อะ) เสียง th เหมือน think 58. Failure เฟ้เหรี่ย(เหร่อะ) เสียงF ด้วยนะครับ F แผงฟันบนจิกลงต่ำเบาๆที่ด้านในริมฝีปากล่าง แล้วพ่นลม เฟ่อะๆๆๆ ครับ จะได้เสียงFฝรั่ง 59. Nepal เหน่อะพอ(เหล่อะ) 60. Final ฟ้ายหน่อ(เหล่อะ) ................ Kru Ton
 3. 2 points
  คำ 61-75 61. Nervous เน้อรหวึ่ดสส 62. Risky หริ้สกี่ 63. Intensify อิ่นเท้นสิ่ฟายอิ(อิเบาๆ) 64. Producer โผร่ดิ้วเส่อะรรร 65. Ocean โอ๊ฉึ่น(เหน่อะ) 66. Justice จั้สทิ่สสส 67. Apple แอ้ะเป่อ(เหล่อะ ดสียงDark l หนักเเละเค้นตัวLนิดหน่อย)เสียง a แบบสั้นนะครับ แอ่ะแต่เน้น 68. Salad แซ๊หลึ่ด(เหล่อะ) 69.Preparing ผริ่แพ้หริ่ง 70. Finland ฟิ้นหลึ่น(เด่อะ) เสียงF 71. Police ผ่ะหลิ้ส 72. Delay ดิ่เล(อื) 73.Attractive แอ่ท/อึ่ทแทร้คถีฟ/ดิ่ฟ(V) 74. Memory เม้มโหม่ะหรี่ 75. Realize/se หรี้หล่ายซซ ............ 76-90 76. Consultant คึ่นเส้า(เล่อะ เบาๆ)ทึ่น(เถ่อะ) 77. Despair ดิ่สแปรรร 78. Judgement จั๊จหมี่น(เถ่อะ)เสียงJ&M ต้องชัดนะครับ 79. Speak สสสปีค(เค่อะ) 80.Examination เอ่ก/อิ่กแซมหมิ่เนฉึ่น(เน่อะ) 81. Challenge ช้าหลึ่นจ(เจ้อะ) เสียง Ch ช้างหนักกว่าช. ช้างไทย ลากและลงเสียงช. ช้างหนักนิดนึง+มีลมพ่นแทรกนิดๆ เสียง ge=J เก่อะ จิกแผงฟันหน้าประกบแผงฟันล่าง ออกเสียง เจ่อะๆๆ 82. Inside อิ่นส้าย(เด่อะ) 83. Insightful อิ่นส้ายฟู่(เหล่อะ) เสียงful คล้ายๆสระอุ แต่ผมใช้ ฟู่ ถ้าฟุ จะไม่ตรงนัก เทียบเสียงกับไทยว่า ปู่หรือขู่ แล้วเปลี่ยนป&ข เปลี่ยนเป็น ฟ.ฟันฝรั่ง ฟู่ 84. Hazy เฮ้สี่ 85. Colour ค่ะเหล่อะรรร 86. Large ล่าาจ(เจ่อะ) 87.Eight เอ็ท(เถ่อะ) ต้องลากเสียงเอๆๆๆนิดนึง(1-2 วินาที)ก่อนกระชับจบเป็นเอ็ท 88. Important อิ่มพ้อรทึ่น/อึ่น(เถ่อะ) บางที่ในอเมริกา ไม่ออกเสียงt นะครับ เป็นอึ่นท เพราะ nt คนอเมริกันส่มารถงดออกเสียง tที่ตามหลังnครับ 89. Positively เพาะ/พ้อ/พาสสถีฟหลี่/ธีปหลี 90. Independence อินดิ่เพ้นดึ่นสส .......... 91- 105 91. Trouble เท่อะๆๆๆทร้าโบ๊ะ(เหล่อะ) 92. Record เร็คขอรด/ หรี่ข้อรด(เด่อะ) 93. Concern ขั่น/ขึ่นเซรืน(เหน่อะ) 94. Absolutely แอ๊ปเส่อะลู้ปหลี่ 95. Impact อิ้มแพ็ค(เท่อะ) ตรงอิ้มต้องกดเสียงหนักนิดนึง ไม่ใช่ อิ้มเบาๆแบบไทยครับ 96. Interest อิ้นเทร็ส(เถ่อะ) 97. Later เล้เถ่อะ/เก่อะ 98. Evident เอ้ฟวิ้/เว้อะดึ่น(เถ่อะ) 99. Islander ไอ๊เเหล่นเด่อะ 100. Exactly อิ่ก/เอ่กแซ้คแบบไม่ละTก็มีนะครับ เถ่อะ) หลี่ 101. Difficult ดิ้ฟฟิ่/เฟ่อะค่อล(เถ่อะ) 102.Review หรี่วิว เสียง V 103. Education เอ็ดจู่เค้ฉึ่น 104. Different ดื้ฟฟรึ่น(เถ่อะ/เท่อะ) 105. Park พาร์ค(เค่อะ)/พาค(เค่อะ) Best regards Kru Ton
 4. 1 point
  แล้วเวลาจะพูดเผื่อมีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ จะพูดว่าอย่างไรเช่น "ลด แลก แจก แถม วันนี้ วันเดียวเท่านั้น หมดแล้วหมดเลย เร่เข้ามา เร่เข้ามา"
 5. 1 point
  Here's a long one. What's wrong with this one?
 6. 1 point
 7. 1 point
  ขอสอบถามความหมายและการใช้คำว่า" fast forward " หน่อยครับ ขอบคุณครับ
 8. 1 point
  Fast forward เป็นที้งVerb & Noun ดั้งเดิมเราจะเห็นเครื้องเล่นเทป vdo ยุคเก่า มีสัญลักษณ FF กดเลื่อนเพลงvdoไปข้างหน้า เข่น to fast forward to the next song อีกความหมายคือความเร็ว(ใจคิดไปข้างหน้า) Fast forward to the following year, I have already got 10 million dollars.คิดไปถึงปีหน้า ผมจะมีเงืนถคง10ล้านเหรียญ เป็นNoun English will put your career in fast-forward. อังกฤษจะช่วยให้การงานคุุ๊ณก้าวกระโดด Kru Ton
 9. 1 point
  ในเพลง have it all ประโยคที่ว่า may the road less paved be the road that you follow ความหมายของมันคืออะไรคะ
This leaderboard is set to Bangkok/GMT+07:00
×
×
 • Create New...