ยินดีต้อนรับ! ลงทะเบียนฟอรั่มได้ที่นี่!   ...ถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วสามารถ เข้าสู่ระบบได้ที่นี่! 

Jump to content
2

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/17/2019 in all areas

  1. 1 point
    My opinion จะออกมาทาง3v&4 เพราะในสังคมตะวันตก Pig = unkind, greedy capitalist & slang police แปลความรวมๆ ไอ้พวกหมูสกปรก โลภ ขี้ไม่ให้คนกิน ไม่เหลือเผื่อใคร
  2. 1 point
  3. 1 point
  4. 1 point
  5. 1 point
This leaderboard is set to Bangkok/GMT+07:00
×
×
  • Create New...