ยินดีต้อนรับ! ลงทะเบียนฟอรั่มได้ที่นี่!   ...ถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วสามารถ เข้าสู่ระบบได้ที่นี่! 

Jump to content
2

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/10/2019 in all areas

  1. 1 point
    Sun, February 10, 2019 Late มาถึง 2 วัน เพราะอยากได้ชื่อใหม่สั้นกว่านี้ มาลงตัวที่ English & MY Lifestyle จะเป็น Post ที่จุดพลังในการเรียนภาษาอังกฤษให้เจิดจ้าอีกครั้ง อนาคตอาจได้ยินเสียงด้วย ไม่show หน้านะ หล่อเกิน 55555 เปล่าหรอกครับ เริ่มจะแก่แล้ว สู้รุ่นลูกไม่ได้ ผม 48 ปีนี้
  2. 1 point
    พูดเล่นครับ หน้าตาก็ตามนี้ที่เห็น 55555 English & MY Lifestyle เน้น effective English communication for a modern life Thailand 4.0
This leaderboard is set to Bangkok/GMT+07:00
×
×
  • Create New...