ยินดีต้อนรับ! ลงทะเบียนฟอรั่มได้ที่นี่!   ...ถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วสามารถ เข้าสู่ระบบได้ที่นี่! 

Jump to content
2

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 02/16/2019 in all areas

 1. 2 points
  Cut/slash the budget Cut out the dead wood ตัดในส่วนที่ไม่มีประโยชน์ออก .Kru ton
 2. 2 points
  1. Scum of the earth 2. A deadwood 3. Burden on the land Kru Ton
 3. 2 points
  I think he has a heart for you. He us fond of you/ care for you. He has a crush on you. หลงรักคุณ ปิ๊งคุณ Kru Ton
 4. 2 points
  Do you think I should go back and start learning French again? What do you think? เข้าใจง่าย ประเด็นคือจะกลับไปเรียน Kru Ton ขออธิบายเกี่ยวกับแปลเป็นไทยกลับเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ ถ้าเราแปลตรงตัวหมด มันจะไปต่อไม่ได้ เพราะจะดูแปลกๆในความคิดฝรั่ง เพราะพยายามเก็บทุกตัว เช่น ผมไม่ได้ใส่คำเหมือน(เมื่อ)ก่อน มีหลายexpression เช่น like (good)old days/ like before/ as/because I used to study it (before) I want to go back and take the course once again..
 5. 2 points
  กระเป๋าถือ_ตังค์ hand bag, pocketbook(AmE)= wallet, purse กระเป๋าสะพาย hobo/tote/bucket/beach bags คาดเอว hip/belt bags คาดออก chest bags ลาก Trolley wheel bags แนบรักแร้ หรือถือได้เพราะเบา wristlet/ mimiaudier (กระเป๋าเล็กๆเก็บอัญมณีหรือของมีค่า) กระเป๋าสะพายไหล่ Shoulder bags กระเปเป๋าเครื่องสำอาง make-up Kru Ton
 6. 2 points
  กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าคาดเอว กระเป๋าคาดอก กระเป๋าลาก กระเป๋าสตางค์
 7. 2 points
 8. 1 point
  คืนนี้ฉันจะทำพิธีไหว้พระราหู เพื่อจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ.
 9. 1 point
 10. 1 point
  1. He is lost for words. ..is at loss for words. 2. Words fail me/Kru Ton. 3. Don't know what to say. Can't explain. Hard to tell you. อธิบายไม่ถูก พูดยาก ไปไม่เป็น Kru Ton
 11. 1 point
  บางทีเจอสถาณการ์ณ "พูดไม่ออก" จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีครับ!!!
 12. 1 point
  Tonight I am to have Phra Rahu Ritual Ceremony to receive good things in return. Rahu- the God of Darkness- the ceremony is to pay respects to Rahu. Kru Ton
 13. 1 point
 14. 1 point
  ได้ฟังเพลง "หนักแผ่นดิน" แวปๆ อยากทราบว่า "หนักแผ่นดิน" ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับ? แล้วถ้าหนักอย่างอื่น จะใช้คำไหนดีครับ?
 15. 1 point
  ฉันขอยื่นคำขาดว่าหากคุณไม่ทำตามที่ฉันพูด เราจะได้เห็นดีกัน ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะพี่แอนดรูว์
 16. 1 point
  ภาษาง่ายๆก็ตือ this is my last offer Take it or leave it! Kru Ton
 17. 1 point
  I want to give/deliver you a (polite) ultimatum. If you dont do what I said, we'll see. Or, comply or else. ถ้าเป็นการ issue a relationship ultimatum ต้องวัดใจนะครับ Kru Ton
 18. 1 point
  พอดีทำงบประมาณบริษัทอยู่ อยากจะให้ "ตัดงบ" ที่ไม่จำเป็นออก จะต้องเอ่ยเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรดีครับ? ขอบคุณครับ
 19. 1 point
  คิดว่าเขามีใจให้ ภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอย่างไรคะพี่แอนดรูว์
 20. 1 point
 21. 1 point
  คำว่า "อุตุนิยมวิทยา" ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร? และออกเสียงอย่างไร?
 22. 1 point
  Rely on นี้จะหนักแน่นกว่าcount on ถ้าคุณrely on ใคร หมายถึงคุณมีแนวโน้มมีเขาเป็นที่พึ่งเสมอ ทุกสถานการณ์ และคุณมีtotal trust ต่อคนนั้นที่สุด เรียกว่า ถ้าขอให้ช่วย คนนี้จะมาคนแรก ส่ใน count on จะเป็นงานๆไป เช่น ถ้าคนนึงรับงาน คุณค่อนข่างมั่นใจว่าจะไม่บี้ยว แต่อาจมีspare เผื่อไว้ Kru Ton
 23. 1 point
  ความหมายคล้ายกัน แต่จะใช้อย่างไรให้ถูก
 24. 1 point
  More or less the same/interchangeable ครับ แต่ seldom จะดูเป็นภาษาหนังสือ formal และคำเก่ากว่า rarely ครับ Kru Ton
 25. 1 point
  อยากทราบการใช้ของทั้งสองคำว่าใช้ต่างกันอย่างไร
 26. 1 point
 27. 1 point
 28. 1 point
  เช่น เราถามเพื่อนเราว่า ชั้นกลับไปเรียนภาษาฝรั่งเศษเหมือนก่อนดีไหมน้าา จะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงคะ
 29. 1 point
 30. 1 point
  I m starving. I could eat a horse. Kru Ton.
 31. 1 point
  พี่แอนดรูว์คะ หิวจนไส้จะขาด หิวไส้กิ่ว ภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอย่างไรคะ
 32. 1 point
  ความหมายวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน ๑,๒๕๐ รูป ความสำคัญวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส ความเป็นมาวันมาฆบูชา ๑. ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน ๓ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า มาประชุม พร้อมกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการ เรียกว่าว่า วันจาตุรงคสันนิบาต คำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ "จาตุร" แปลว่า ๔ "องค์" แปลว่า ส่วน "สันนิบาต" แปลว่า ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ ๔" กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์ เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ ประวัติวันมาฆบูชา มูลเหตุวันมาฆะบูชา หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และได้ทรงประกาศพระศาสนาและส่งพระอรหันตสาวกออกไปจาริกเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนายังสถานที่ต่าง ๆ ล่วงแล้วได้ 9 เดือน ในวันที่ใกล้พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) พระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างได้ระลึกว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์ อันเป็นศาสนาของตนอยู่เดิม ก่อนที่จะหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า และในลัทธิศาสนาเดิมนั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนมาฆะ เหล่าผู้ศรัทธาพราหมณลัทธินิยมนับถือกันว่าวันนี้เป็นวันศิวาราตรี โดยจะทำการบูชาพระศิวะด้วยการลอยบาปหรือล้างบาปด้วยน้ำ แต่มาบัดนี้ตนได้เลิกลัทธิเดิมหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้ว จึงควรเดินทางไปเข้าเฝ้าบูชาฟังพระสัทธรรมจากพระพุทธเจ้า พระอรหันต์เหล่านั้นซึ่งเคยปฏิบัติศิวาราตรีอยู่เดิม จึงพร้อมใจกันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย มีผู้กล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้พระสาวกทั้ง 1,250 องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย มาจากในวันเพ็ญเดือน 3 ตามคติพราหมณ์ เป็นวันพิธีศิวาราตรี พระสาวกเหล่านั้นซึ่งเคยนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อนจึงได้เปลี่ยนจากการรวมตัวกันทำพิธีชำระบาปตามพิธีพราหมณ์ มารวมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแทน
 33. 1 point
 34. 1 point
  ฉันได้ไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตมาในตอนเช้า จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ
 35. 1 point
 36. 1 point
 37. 1 point
  รู้มาว่าคำว่า ฉลาดและโง่ในภาษาอังกฤษมีเยอะ อยากทราบว่าคร่าวๆมีคำว่าอะไรบ้างครับ
 38. 1 point
  ฉลาด clever , witty, smart, bright, wise, knowledgeable, resourceful, thoughtful, intelligent, shrew (ฉลาดเป็นกรด), fast/quick learner, receptive, brilliant, gifted, genius, brainy โง่ thick, ignorant, dull, slow, silly, stupid, idiot, retarded, no brain, dumb, uneducated, foolish, developmentally disabledช้าทางพัฒนาการทางสมอง เหมือน retarded, witless, inept, daft Kru Ton Kru Ton
 39. 1 point
  อยากทราบว่าวันหยุดชดเชยการทำงานเรียกว่าวันอะไรในภาษาอังกฤษคะพี่แอนดรูว์สุดหล่อ Is it a substitution day?
 40. 1 point
  Office ใช้แบบคุณเขียนเยอะ จริงๆแล้ว เขามักไม่ใช้แบบคำนามแบบนั้น จะใช้แบบวลี ...is declared a holiday in substition/ substitute of... วันหยุดชดเชยเช่น วันจักรีปีนั้นตกa non-working day ดาวเสาร์ อาทิตย์ จันทร์เป็นวันหยุดชดเชย จะใช้ a compensatory holiday แต่ถ้าแบบข้างบน เช่น สงกรานต์หรืออื่นๆ ที่หยุดแล้วเหลือแกปวันทำงาน ช่น ศุกร์ ก็จะหยุดชดเชยเพิ่่่่่่่่่มไปเลย 1 วัน ซึ่งในบ้านเราเห็นบ่อย
 41. 1 point
  มันเป้นยาที่มีหบ่กหลายยี้ห้อครับ แต่หน้าขวดจะต้องมีคำว่า local anaesthetic ยาชาเฉพาะที่ มีแบบSpray เพื่อป้องกัน PE - Premature Ejaculation ครับ Staying power แข็งนาน Stay longer แข็งทน I'd like to one of this. Kru Ton
 42. 1 point
  อยากสั่งซื้อยาลดการหลั่งเร็วให้เเฟนจากร้านที่เมืองนอก(คิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่า ^^) ยานี้มีชื่อว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ? เเละถ้าอยากจะพูดว่า ฉันขอซื้อ 1 ชิ้น พูดว่าอย่างไรคะพี่แอนดรูว์
 43. 1 point
  Take sick leave Take/ (on) private/personal leave Take /on annual leave Take emergency leave Take family care/responsibility เช่น ลาบวช ลาไปดูแลพอแม่ที่ป่วย To resign Take military service leave Paid/unpaid leave Etc Marriage leave ลางานไปแต่งงาน Study leave บทเรียน Paternity leave (ฝ่ายพ่อ)ลาไปดูแลลูก ในต่างประเทศ คู่กับ Maternity leave ลาคลอด Force leave ไม่ลาก็ต้องลา เพราะไม่มีทบปีหน้า ใช้วันลาให้หมดเป็นปีๆครับ Online leave application หรือ E-Leaving ลาหยุดทางออนไลน์ Take a leave of absence / Take day/time off ลางาน Compassinate/bereavement leave ลาเพราะญาติผู้ใหญ่เสีย Call in sick ลาป่วยทางโทรศัพท์ Kru Ton
 44. 1 point
  อยากรู้คำศัพท์สำหรับวันลาหยุดต่างๆอ่ะครับ -ลาป่วย -ลากิจ -ลาพักร้อน -ลาฉุกเฉิน -ลาบวช -ลาออก -ลาไปเกณฑ์ทหาร -ลาแบบไม่รับเงิน หรือมีลาอะไรอีกไหมครับ
 45. 1 point
  นักร้องสุดโปรดของผมคือ Kate Bush เธอเป็นนักร้องที่ออกอัลปั้มมา 30 ปีแล้ว ถ้าอยากรู้ว่าผมชอบดนตรีแนวไหน ลอง ดาวน์โหลดเพลง Running Up That Hill หรือ Wuthering Heights ของเธอ แต่วันนี้ไม่ได้มาเพื่เผยแพร่ดนตรีเพราะอย่างเดียวครับ เพลงๆ หนึ่งของ Kate Bush ที่คนไทยต้องชอลแน่ๆ คือ Don’t Give Up เพราะเกี่ยวข้องกับ การให้กำลังใจ ให้เขาเข้มแข็ง อดทน และอย่ายอมแพ้ ซึ่งเนื่อเพลงเต็มไปด้วยคำปลอบใจเป็นภาษาอังกฤษ เป็นคำถามที่มาแรงครับ คนไทยอยากทราบว่าการให้กำลังใจเป็นภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไร ก็แล้วแต่สถานการณ์ครับ ให้กำลังใจ น่าจะแปลว่า to encourage มักจะพูดว่า encourage (somebody) to (do something) เช่น Parents should always encourage their children to do well at school. (พ่อแม่ควรให้กำลังใจลูกในการเรียนเก่งอยู่เสมอ) I encouraged her to continue her studies instead of getting a job as factory worker. (ผมให้กำลังใจเรื่องการเรียนต่อ ไม่ใช่ทำงานที่โรงงาน) จะเห็นใน 2 ประโยคตัวอย่างข้างต้นนี้ว่า encourage น่าจะให้ความหมายว่า ให้กำลังใจ กึ่ง ชี้แนะ พลักดัน บางทีเราใช้ to support หมายถึงให้กำลังเชิงชี้แนะให้ไปในแนวทางที่ถูกต้อง เช่น Don’t be afraid. I’m supporting you all the way. (ไม่ต้องกลัว ผมให้กำลังใจเธออยู่เสมอ) I’ll support any decision you make. (ฉันจะสนับสนุนและให้กำลังใจคุณกับอะไรที่คุณตัดสินใจ) encourage … support … สองคำนี้เป็นกริยาซึ่งมีคำนามว่า encouragement กับ support และมักจะพูดว่า to give encouragement to (somebody) เช่น I like to give encouragement to anybody who thinks positively. (ผมชอบให้กำลังใจกับใครที่มองโลกในแง่ดี๗ Yaimaen says she’s given a lot of support to Bakkhoi, but he’s never thanked her. (ยายแม้นอ้างว่าเธอให้กำลังใจบักข่อยมาก ๆ แต่เขาไม่เคยขอบคุณเธอ) แต่ปัญหากับการให้กำลังใจในภาษาอังกฤษคือ encourage กับ support เป็นคำทางการ เราชอบใช้ วลีและสำนวนอื่น ๆ ในความหมายว่า ให้กำลังใจ เช่น ถ้าเป็นการให้กำลังใจทีมกีฬาเราจะใช้ to cheer on หรือ barrack for ใช่แล้ว คนไทยใช้ เชียร์ แต่ฝรั่งใช้ เชียร์ออน เช่น Which team do you barrack for – Liverpool or Manchester United? (คุณเชียร์ทีมไหน … ลิเวอร์พูลหรือแมนยู) I’m going to the football game to cheer on the Fermented Fish team. (ฉันจะไปเกมฟุดบอลเพื่อให้กำลังใจทีม ปลาร้า) แต่ถ้าเราจะบอกให้เพื่อนว่า ให้เขาเข้มแข็ง อดทน อย่างนี้บอกเพื่อนว่า Be strong. Keep at it. Stick with it. Keep going. สี่อย่างนี้เป็นการให้กำลังใจอย่างดีในความหมายว่า อดทน เข้มแข็งหน่อย ทำไปเรื่อย ๆ ส่วนประโยคที่ว่า อย่ายอมแพ้ ก็บอกว่า Don’t give up. แต่ก็ยังมีสำนวนด้วยครับ คือ Don’t throw in the towel. to throw in the towel = ยอมแพ้ ไม่ทำต่อ แปลตรงตัวคือ เฟี่ยงทิ้งผ้าเช็ดตัว ความหมายมาจากสมัยโบราณ เวลานักมวยรู้ว่าเขาใกล้จะแพ้ ผู้ช่วยจะเฟี่ยงอะไรบางอย่างของนักมวยนั้นใส่สนามมย ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าเช็ดตัว เป็นการกระทำที่แสดงว่าเจ้าของสิ่งนั้นยอมแพ้ จากกรณีนี้เราได้สำนวน to throw/chuck in the towel หรือพูดสั้น ๆ ว่า to chuck it in หรือ to throw it in (ยอมแพ้) พูดถึงการต่อยมวยแล้วมีอีกสำนวนหนึ่งสำหรับการไม่ให้ใครยอมแพ้คือ Don’t hang up your gloves. แปลตรงตัวคือ อย่าเพิ่งแขวนนวมชกมวย เพราะนักมวยที่จะแขวนนวมชกมวยแสดงว่าไม่ชกต่อ เกษียน หรือยอมแพ้นั้นเอง สรุปได้เลยว่า อย่ายอมแพ้ สามารถพูดได้อย่างน้อยสามอย่างคือ Don’t give up. Don’t throw in the towel. Don’t hang up your gloves. แต่ผมยังเชื่อว่าสิ่งที่คุณสมชัยต้องการมากที่สุดคือประโยคเพราะ ๆ ที่แปลว่า ผมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ดังนั้นให้ใช้ I’m by your side. หรือ I’m with you. I’m with you all the way. หรือ I’m there for you. I’ll be there for you. หรือ I’ll back you up. I’m right behind you. นั่นแหละ สารพัดวิธีที่จะให้กำลังใจเป็นภาษาอังกฤษครับ
This leaderboard is set to Bangkok/GMT+07:00


×
×
 • Create New...