ยินดีต้อนรับ! ลงทะเบียนฟอรั่มได้ที่นี่!   ...ถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วสามารถ เข้าสู่ระบบได้ที่นี่! 

Jump to content
2
  • 1
Kru Ton

การอ่านออกเสียงคำโดดๆ 16-30 ครับ

Question

มาต่อกันครับ

16. Crisis ไคร้สิส
17. Industry อิ่นดัสถร้านค้า
18. Parent แพ้หรึ่นท
19. Urgent เอ๊อจึ่นท
20. Downfall ด้าวฝ่อ(เล่อะ)
21. Spending สสสเป้นดิ่ง
22. Declare ดิ่แครรรร 
23. Passion แพ้ฉึ่น
24. Diverse ได่เวิ้ส (uk), ดิ่เวิ้ส(AmE)


25. Narrow แน้โหร่
26. Profit พร้อฟิ่ท(เถ่อะ)
27. Performance เพรอ่ะฟ้อรหมึ่นสสส
28. Outstanding   เอ้าสแต้นดิ่ง 
29. Enormous  อื่น้อหมึ่ส
30. Foundation ฝ่าวเดฉึ่น( เหน่อะ)
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

4 answers to this question

Recommended Posts

  • 1

ท้ายๆ เช่น เด่อะ/เถ่อะ/เหน่อะ ก็ออกเสียงเบาๆออกมานะครับ

สสสส ลากเสียงนิดนึงให้ได้ยินเสียง s ชัด 

ยังไงๆ เสียง p v w r และอื่นๆ ต้องออกเสียงให้ชัดตามเสียงฝี่งแท้ๆ นะครับ อักษรไทยที่ให้ไว้เพื่อความสะดวก 

เสียงที่มีr อยู่ เรียกว่า r coloured words ก็ต้องมี เหร่อะR ร ไม่กระดกลิ้นอยู่ด้วยนะครับ

เช่นเดิม

คำเหล่านี้อาจมีเสียงใหม่เมื่ออยู่ในวลีเเละประโยคครับ หรือ parts of Speech ที่เปลี่ยนไปครับ

 

Kru ton

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Matched content×